หน้าแรก ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางสายตา ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการรักษา (PRK, LASIK) ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ คณะจักษุแพทย์ ติดต่อเรา
 
 
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแก้ปัญหาสายตาและกระจกตา
list-faculty-11 list-faculty-02
อาจารย์นายแพทย์วรนาถ ทัตติยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงวิมลวรรณ ตั้งปกาศิต
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์โกศล คำพิทักษ
พูดคุยกับจักษัแพทย์
 
  © 2013 Copyright all right reserved | www.lasikthammasat.com