หน้าแรก ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางสายตา ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการรักษา (PRK, LASIK) ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ คณะจักษุแพทย์ ติดต่อเรา
 
 

     WaveLight EX 500 เป็นเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สามารถแก้ไขสายตาได้เร็วที่สุดและแม่นยำที่สุด ใช้เวลาเพียง 1.4 วินาทีต่อ 1 Diopter ด้วยความเร็วเลเซอร์ 500 ครั้งต่อวินาที โดยไม่จำเป็นต้องขยายรูม่านตา จึงสามารถกลับมาใช้สายตาได้อย่างรวดเร็ว

     WaveLight EX 500 ใช้เทคโนโสยีที่ทันสมัยร่วมกันในการรักษา เช่น เลเซอร์ความเร็วสูง 500 ครั้งต่อวินาที, ระบบ eye tracking, cross line projector เพื่อความแม่นยำ และยังใช้ระบบ NeuroTrack เพื่อควบคุมการหมุนของดวงตาขณะนอนราบ (Cyclotorsion)

ระบบควบคุมเลเซอร์ PerfectPulseT ecnology

     WaveLight EX 500 อาศัย PerfectPulse Tecnology ในการควบคุมการผ่าตัดจึงมีความปลอดภัยสูงตลอดการผ่าตัด PerfectPulse Technology หมายถึงการควบคุมเลเซอร์ที่ส่งออกมาให้มีความแม่นยำในการขัดเนื้อกระจกตา โดยใช้ระบบ high-speed eye tracking ในการติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาที่มีความเร็วสูง เพื่อให้ยิงเลเซอร์ไปยังตำแหน่งที่ถูกกำหนดได้อย่างแม่นยำ และมีระบบควบคุมเลเซอร์ที่ส่งออกมาให้มีพลังงานคงที่ตลอดการรักษาเพื่อผลที่แม่นยำ

Wavefront Optimized™ Technology

     WaveLight EX 500 Excimer Laser ใช้ Wavefront-Optimized Technology ระบบการปรับเปลี่ยนผิวกระจกตาให้คงรูปร่าง Aspheric พร้อมแก้ไขกระจกตา ได้เป็นบริเวณกว้างเพื่อลดปัญหาข้างเคียงในการมองเห็นตอนกลางคืน และเห็นแสงแตกกระจายรอบดวงไฟ

Large Optical Zones

     WaveLight EX 500 สามารถใช้เลเซอร์แก้ไขกระจกตา (Optical zone) ได้บริเวณกว้าง Optical zone หมายถึง บริเวณกระจกตาที่ได้รับการแก้ไขด้วยเลเซอร์ ในคนที่มีรูม่านตากว้างกว่า optical zone อาจทำให้การมองเห็นในตอนกลางคืนไม่ค่อยชัดเจน และอาจเห็นแสงแตกกระจายรอบดวงไฟ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดกับการรักษาด้วยเลเซอร์แบบดั้งเดิมในอดีต ปัจจุบัน WaveLight EX 500 ใช้ Wavefront-optimized technology ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Improved Night Vision

     ในตอนกลางคืนหรือแสงน้อย รูม่านตาจะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อให้แสงเข้าไปในตามากขึ้น ในการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ต้องคำนึงถึงประเด็นนี้ เมื่อ Optical zone เล็กกว่าขนาดที่ใหญ่ที่สุดของรูม่านตา อาจทำให้เกิดปัญหาการมองเห็นในตอนกลางคืนไม่ชัดเจนและ อาจเกิดแสงแตกกระจายรอบดวงไฟ WaveLight EX 500 สามารถใช้เลเซอร์แก้ไขกระจกตาได้เป็นบริเวณกว้าง จึงลดปัญหาดังกล่าวลง

Gaussian beam

     เลเซอร์ที่ถูกปล่อยออกมามีลักษณะเป็นระฆังคว่ำ (Gaussian beam) และมีขนาดเล็ก จึงทำให้สามารถเจียกระจกตาได้อย่างเรียบเนียนและแม่นยำ ระบบเลเซอร์ของ WaveLight เป็นระบบเดียวในท้องตลาดที่สามารถปรับลำแสงเลเซอร์ และ การกระจายของพลังงาน โดยระบบ Beam Analyzing System ระหว่างการตรวจสอบมาตรฐานเครื่อง (Preventive Maintenance) เพื่อให้แน่ใจว่าได้ลำแสงที่มีลักษณะระฆังคว่ำ และทำให้ได้ผลการรักษาผิวกระจกตาที่เรียบและมีคุณภาพ

Pulse Optimization

     WaveLight EX 500 ทำงานด้วยเลเซอร์ความเร็วสูง 500 ครั้งต่อวินาที สามารถแก้ไขความผิดปกติของสายตาใช้เวลาเพียง 1.4 วินาทีต่อ 1 Diopter เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการแก้ไขสายตาสั้นทั่วไปเท่ากับเวลาที่ใช้ในการรินกาแฟ 1 แก้ว

ระบบการตรวจจับการกลอกตา Fast-Track Eye-Tracker

     มีเครื่องตรวจจับการกลอกตา (Fast-track eye tracker) ที่ใช้วิธีการติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา Eye-Tracker ในรูปแบบ VDOสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาที่มีความเร็วสูง โดยตรวจจับรูม่านตาได้ตั้งแต่ขนาด 1.8 ถึง 8 มม. อาศัย Automatic centering mode เพื่อควบคุมให้อยู่ตรงกลางของดวงตา

NeuroTrack, Cross Line Projector

     ระบบ NeuroTrack ควบคุมการหมุนของดวงตาขณะนอนราบ (cyclotorsion) โดย NeuroTrack จะควบคุมให้ดวงตาคงที่ให้ภาพตกบนจอประสาทตา เพื่อให้ดวงตาอยู่ในต่ำแหน่งที่ถูกต้องทั้งแนวตั้งและแนวนอน นอกจากนี้ยังมี Cross Line Projector เพื่อให้แพทย์สามารถจัดศรีษะและดวงตาให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ผลการรักษาด้วย WaveLight Technology พบว่า

- 93% ของผู้ที่ได้รับการรักษาแก้ไขสายตาสั้น (nearsighted patients) ด้วย WaveLight Technology มี VA 20/20 หรือดีกว่า
- 83% ของผู้ที่ได้รับการรักษาแก้ไขสายตายาว (farsighted patients) ด้วย WaveLight Technology มี VA 20/25 หรือดีกว่า
- 92% ของผู้ที่ได้รับการรักษาแก้ไขสายตาด้วย WaveLight Technology กล่าวถึงสายตาของเขาว่า ดี หรือ ดีเยี่ยม หลังจากได้รับการรักษา

 
  © 2013 Copyright all right reserved | www.lasikthammasat.com