หน้าแรก ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางสายตา ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการรักษา (PRK, LASIK) ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ คณะจักษุแพทย์ ติดต่อเรา
 
 
  1. แยกชั้นกระจกตาส่วนบน โดยใช้ใบมีด (Microkeratome)
  2. ใช้แสงเลเซอร์ จากเครื่อง Excimer Laser WaveLight EX 500 ยิงขัดเนื้อกระจกตาบางส่วนออก เพื่อปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา
  3. ปิดกระจกตาส่วนที่ฝานกลับเข้าที่เดิม ผลที่ได้คือกระจกตาจะมีความโค้งพอดีที่จะทำให้แสงจากวัตถุตกลงบนจอประสาทตาเหมือนกับผู้มีสายตาปกติ
 
  © 2013 Copyright all right reserved | www.lasikthammasat.com